MUR & RENOVERING 
              HARSTAD
               TLF: 46 16 38 85       E- post: firmapost@murrenovering.no
   HJEM      BETONGSAGING
 
 

BETONGSAGING


Vi påtar oss oppdrag innen:

 Betongsaging 

 Trappeløp,

 Heissjakter, 

 Vindusåpninger, 

Døråpninger

Ventilasjonssjakter 

Riving av betongkonstruksjonerVi benytter oss av utstyr som elektrisk og hydraulisk sag som skjærer inntil 105 cm, 

Elektrisk gulvsag som sager inntil 60 cm tykke dekker, 

Håndholdt betongsager  eletrisk og elektrohydraulisk sager

Vi utfører kjerneboring av rørgjennomføringer, ventilasjon, kumboring, elanlegg og mye mer. 

Vi kan stille med bor fra 20-900 mm i diameter.

 Dette gjør at vi er svært fleksible på tjenester innenfor kjerneboring.

Med vår kompetanse kan vi utføre alt innen betongsaging/boring på utfordrende arbeidsoperasjoner for å finne den sikreste
 
og mest effektive løsningen.

Arbeidet blir alltid utført med høy fokus på HMS.

 Tildekking og avsluttende rengjøring sørger for at arbeidsområdet er i samme forfatning som før arbeidet startet.

Ettersom dette arbeidet kan medføre en del støy er vi meget fleksible og tilpasser arbeidstiden etter våre kunders ønsker.