MUR & RENOVERING 
              HARSTAD
               TLF: 46 16 38 85       E- post: firmapost@murrenovering.no
   HJEM      FUKT I BYGG

Fuktmåling i bygg.

Vi utfører fuktmåling og kontroll.

Utarbeider rapporter etter behov.

Vil du vite om eiendommen har fuktproblemer og hvilke tiltak som må igangsettes kan du ta kontakt for avtale om befaring

Ved fuktmålings oppdrag utarbeides det etter ønske fra oppdragsgiver full dokumentasjon for alle fuktmålinger og for nybygg kan det utstedes tørt bygg attest.

Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både helsemessige og materielle skader.

Kjellere, boder, sokkelleiligheter og garasjer er ofte rammet av fuktproblemer. I mange tilfeller er det vanskelig å oppbevare klær, møbler eller annet utstyr på grunn av fuktighet og muggdannelser. Ulike tiltak vil kunne være aktuelle.

Ved ombygging og rehabilitering av bygg med fuktproblemer kan vi være støttespilleren med veiledning og utarbeidelse av plan vedrørende fuktproblemer og inneklima.

Ved behov for nærmere utredning og analyse av kondens/fuktproblematikk benytter vi dataloggere som registrerer fuktnivået og temperaturen over kortere eller lengre tid. Dette vil skje i samarbeid med oppdragsgiver og formålet  med kontrollen.

Fukt og soppundersøkelse ved kjøp eller salg av bolig

Ved kjøp eller salg av bolig vil en dokumentert undersøkelse av mulige fukt- og soppskader gi både selger og kjøper en ekstra trygghet.

 70 til 80 % av alle tvistesaker mellom selger og kjøper av bolig handler om fukt- og soppskader.

Fukt- og soppkontroll kan bestilles av både selger og kjøper.

.

Ved eiendomsovertakelse

Før kontrakt underskrives anbefales det å få inn et uavhengig firma til å gå gjennom bygningen for å få dokumentert eventuelle kondens, fuktskader, og soppangrep som eventuelt er i bygningen. Ved en slik ekstern undersøkelse kan kjøper unngå store negative overraskelser, tvister, rettsaker og store byggreparasjoner.

Mur og Renovering kan også foreta kontroll av bygningens utvendige dreneringssystem.

Ved ekstern uavhengig kontroll vil en i verste fall kunne spare flere hundre tusen i uforutsette utgifter.