MUR & RENOVERING 
              HARSTAD
               TLF: 46 16 38 85       E- post: firmapost@murrenovering.no
   HJEM      FUKTIGHET I KJELLER

FUKT I MUR OG KJELLER

Fukt i kjeller skaper den karakteristiske kjellerlukten.

Den er igjen et tegn på at det er på høy tid å utbedre fuktproblemet i boligen.

Muggsoppvekst kan gi ubehagelig lukt og representerer en helserisiko for enkelte. Råtesopp svekker konstruksjonene. 

Muggsopp vokser bare hvis luftfuktigheten i materialoverflaten overstiger 80–85 %.

Veksthastigheten øker med temperaturen.

Ved fuktpåkjenning over lengre tid dannes det etter hvert råtesopper.

ÅRSAKER

Fuktproblemet oppstår på grunn av en eller flere årsaker.

Det kan være at grunnmuren tar opp vann fra jorda.

Det kan skyldes at luftfuktigheten kondenserer på veggen.

– I og med at grunnmuren som regel er fuktig, noe som igjen holder luftfuktigheten på et høyt nivå, vil det alltid være gode forhold for etablering av muggsoppvekst.

Når luftfuktigheten øker, vil denne kondensere der det er kaldest, som regel på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og på løsøre og ting som er lagret i kjelleren.

En annen årsak er lekkasjer fra utsiden som opptrer i svake punkter i veggen,

som i overgangen mellom yttervegg og kjellergulv, sprekker i vegg under jorden, dårlig utvendig behandlet mur.

Feil ved dreneringen enten den er tett eller feilaktig lagt.

Overflatevann som renner mot grunnmuren.

Vann fra takrenner som renner ned langs grunnmuren og trenger inn i mursystemet.

Årlig renner det rundt 4 – 500 000 liter vann fra taket ned gjennom takrennenedløpet i en normal enebolig. 

Når dette vannet ikke blir ledet bort fra grunnmursystemet i lukket ledningsnett vil dette vannet på sikt føre til fuktige kjellere.

I kjellere som innredes som oppholdsrom kan det oppstå alvorlige sopp- og fuktskader dersom konstruksjonene har feil oppbygning

En fuktbefaring av kjeller er første steg for å kunne gjøre en kartlegging av fuktproblematikken i kjeller og konstruksjon.

Befaringen resulterer i en befaringsrapport med forslag på videre prosess, og ett uforpliktende pristilbud og løsningsbeskrivelse om vi finner det hensiktsmessig.

Befaringen innebærer visuell inspeksjon, indikasjonsmålinger av fukt og i enkelte tilfeller RF-målinger.

En befaring og undersøkelse er omfattende får å finne årsaken til fuktproblemer i kjellere.

Kostnader ved  befaring og kartlegging av fuktproblemet avtales på forhånd, eventuelle reisekostnader kan påregnes i enkelte tilfeller.

Mur og Renovering har utført flere prosjekter med å få kjellere og kjellerrom fukt og kodensfrie . Bedret luftkvaliteten på inneklimaet i bygget.

Vi har flere alternativer ved å få en kjeller, tørr og fin.

Har du planer med renovering  kan du kontakt oss for en samtale om dine planer.

                                                            MUR OG RENOVERING  

                                                               TELEFON 461 63 885