MUR & RENOVERING 
              HARSTAD
               TLF: 46 16 38 85       E- post: firmapost@murrenovering.no
   HJEM      TAKSTIGER      Krav til takstige
Under har vi krav til takstiger, feieplattformer og takbroer. 
Dette er krav som myndighetene har fastsatt i forskrifter som Mur og Renovering og huseier må forholde seg til ved montering av  taksikringsmatriell.
Er ikke disse kravene oppfylt kan huseier risikere å ikke få feiet pipa.
I de senere år er det blitt mer fokus på feierens sikkerhet på taket i følge arbeidsmiliøloven, som for alle arbeidstakere.
Det skal være sikker adkomst til taket hele året, spesielt om det oppstår pipebrann på vinteren med is og snø på taket.
For mange huseiere kan det virke meningsløst i mange tilfeller men vi har forståelse for feierens krav om sikkerhet på taket.
Under kan du lese utdrag av krav om sikkerhet.


Krav til godkjent takstige og løs stige
For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:

 • Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.

 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). 

 • Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.

 • Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi pipen.

 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.

 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Har bygget flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe, eller det skal være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

Videre gjelder følgende:

 • Der gesims-høyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.

 • Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform.

 • For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.

 • På tak med to eller flere piper må det monteres enten typegodkjent takbru mellom pipene, eller det må finnes takstige til hver enkelt pipe. For takbru gjelder også typegodkjenning og montering i henhold til monteringsanvisning.

 • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent. Det er også viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak. Alt typegodkjent stigemateriell skal være merket med produsentens navn, varemerke, og identifikasjonsnummer, og skal være påført leverandørens merke.

Alternativet til takstige kan være feieluke på loft.

Ved en slik løsning må eier være klar over at adkomst for brannmannskap ved for eksempel pipebrann ikke alltid er tilfredsstillende.