MUR & RENOVERING 
              HARSTAD
               TLF: 46 16 38 85       E- post: firmapost@murrenovering.no
   HJEM      TAKSTIGER      Rengjøring av takrenner
TAKRENNERENGJØRING
Over tid blir takrennene fulle av løv,kvister, mose og annen forurensing som medfører at takrennene blir tette og 
mister sin evne å lede vannet dit det skal.
Det anbefales at takrennene rengjøres periodevis, helst  hvert år.
Er det mye trær på eiendommen eller skog rundt eiendommen vil endel av løvet legge seg i takrennene og hindre at vannet kommer til takrennenedløpet. 
På vinteren vil vannet fryse og  takrennene kan bli frostsprengt og ødelagte.

Mur og Renovering rengjører dine takrenner og reparerer eventuelle skader på takrennene samtidig.