MUR & RENOVERING 
              HARSTAD
               TLF: 46 16 38 85       E- post: firmapost@murrenovering.no
   HJEM      PIPERENOVERING      Videokontroll pipe
VIDEOKONTROLL AV PIPE
MUR OG RENOVERING HARSTAD utfører videokontroll av pipe innvendig.
Videokontroll av pipe utføres for å dokumentere pipens tilstand. Når kontrollen utføres vil eventuelle feil ved pipen bli avdekket og det vil bli skrevet en dokumentasjon på pipens tilstand og forslag til hvilke utbedringer som må gjennomføres. Alle sider av pipens tilstand vil bli vurdert. Kontroll av pipeløp gjøres når det er mistanke om feil ved pipen eller dens konstruksjon, etter rehabilitering av pipe, ved kjøp og salg av eiendom og som brannforebyggende tiltak.
Vi kan også foreta en utvendig kontroll av pipe.
Mange av husbrannene har oppstått på grunn av feil ved pipene.
Filmen og dokumentasjon blir levert til den som ønsket kontroll gjennomført.